CaaS Pohjoisella Silkkitiellä -työpaja 28.8.2018

CaaS Pohjoisella Silkkitiellä -työpajan tavoitteena oli kehittää Suomea Pohjois-Euroopan johtavaksi logistiikkahubiksi Euroopan ja Aasian välisessä liikenteessä yksityisen ja julkisen sektorin yhteisessä ekosysteemissä.

Tilaisuuden aineistot:

Case-esimerkit CaaS:n hyödyntämiseksi:


Lisätietoja:
liikennelabra (at) trafi.fi