ANS: Lennonvarmistuspalvelut

OSA 1. Yleistä

Määräykset

TunnisteAnnettuOtsikko
ANS M1-1 11.12.2002 Ilmaliikenteen hallintapalvelun tarjoajien turvallisuudenhallintajärjestelmien käyttö (Eurocontrol safety regulatory requirement, ESARR 3)
ANS M1-6 2.10.2013 Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu
ANS M1-7 16.8.2013 Lennontiedottajan lupakirja ja koulutus In English

Ohjeet

TunnisteAnnettuOtsikko
     

Lennonvarmistuspalveluihin liittyviä ilmailumääräyksiä on lisäksi normisarjassa.