GEN: Yleistä

Määräykset

TunnisteAnnettuOtsikko
GEN M1-1 9.4.2018 Lentotoimintaa koskevien komission asetukseen 965/2012 sisältyvien säännösten soveltaminen Suomessa  Perustelumuistio
GEN M1-3 12.6.2002 Maahuolinta lentoasemilla  In English

GEN M1-4

29.1.2016 Ilmailun onnettomuuksista, vakavista vaaratilanteista ja poikkeamista ilmoittamisesta annetun määräyksen kumoaminen
GEN M1-7 28.9.2015 Poikkeukset komission huoltotoiminta-asetukseen 1321/2014
GEN M1-9 5.9.2018 Lentomiehistöä koskevien komission asetukseen 1178/2011 sisältyvien säännösten soveltaminen Suomessa  Perustelumuistio
GEN M1-11 5.10.2015 Määräys eräiden ilmailumääräysten kumoamisesta
GEN M1-12 19.8.2016 Rajavartiolaitoksen ilmailu
GEN M1-13 9.9.2016 Eräiden ilmailumääräysten kumoaminen
GEN M1-14 21.12.2016 Eräiden ilmailumääräysten kumoaminen
GEN M1-15 20.4.2017 Eräiden ilmailumääräysten kumoaminen  Perustelumuistio
GEN M1-16 19.2.2018 Eräiden ilmailumääräysten kumoaminen  Perustelumuistio

Ohjeet

TunnisteAnnettuOtsikko
GEN T1-4 24.1.2017 Ilmailun onnettomuuksista, vakavista vaaratilanteista ja poikkeamista ilmoittaminen 
In English
GEN T1-6 26.3.2008 Rekisteritunnukset ilma-alusryhmittäin
GEN T1-10 15.1.2018 Radiopuhelinliikenteen sanonnat

Yleisosaan liittyvä ilmailumääräys on lisäksi normisarjassa.