PEL: Ilmailulupakirjat

OSA 1. Yleistä
OSA 2. Lentävä henkilöstö
OSA 3. Ei-lentävä henkilöstö
OSA 4. Lääketieteelliset tarkastukset ja normit

OSA 1. Yleistä

Määräykset

TunnisteAnnettuOtsikko
PEL M1-1
liite 1
9.5.2007 Ohjaamomiehistöä koskevien yhteiseurooppalaisten lupakirja- ja koulutusvaatimusten JAR-FCL 1, 2 ja 3 voimaantulo Suomessa
PEL M1-4 5.9.2018 Lentolupakirjoja koskevia yleisiä määräyksiä  Perustelumuistio

Ohjeet

TunnisteAnnettuOtsikko
PEL T1-1  22.8.2016 Ilmailulupakirjan ja siihen liittyvien kelpuutusten, hyväksyntätodistusten ja oikeuksien hakeminen 
alkuun

OSA 2. Lentävä henkilöstö


Määräykset

TunnisteAnnettuOtsikko
PEL M2-6 3.5.1985 Hinauslentäjän kelpuutus
PEL M2-16 8.8.1994 Tarkastuslentäjän valtuutus
PEL M2-41 20.12.2007 Purjelentäjän lupakirja
PEL M2-44 5.5.2009 Purjelennonopettajan kelpuutus
PEL M2-46 5.5.2009 Moottoripurjelentäjän lupakirja
PEL M2-47 5.5.2009 Moottoripurjelennonopettajan kelpuutus
PEL M2-50 20.12.2007 Kuumailmapallolentäjän lupakirja
PEL M2-51 20.12.2007 Kuumailmapallolennonopettajan kelpuutus
PEL M2-70 10.10.2014 Ultrakevytlentäjän lupakirja
PEL M2-71 10.10.2014 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus
PEL M2-80 5.5.2009 Autogyrolentäjän lupakirja
PEL M2-81 5.5.2009 Autogyrolennonopettajan kelpuutus
PEL M2-92 23.12.2016 Ilmailun kielitaitovaatimukset ja kielitaidon arviointi
PEL M2-93 23.12.2016 Kansallisten vaatimusten mukainen rajoitettu radiopuhelimenhoitajan kelpuutus

Ohjeet

TunnisteAnnettuOtsikko
     
alkuun

OSA 3. Ei-lentävä henkilöstö

Määräykset

TunnisteAnnettuOtsikko
PEL M3-4 20.12.2012 Ilma-alushuoltajan kansalliset vaatimukset

Ohjeet

TunnisteAnnettuOtsikko
     
alkuun

OSA 4. Lääketieteelliset tarkastukset ja normit

Määräykset

TunnisteAnnettuOtsikko
     

Ohjeet

TunnisteAnnettuOtsikko
alkuun