IMOn yleissopimusten tulkinnat

Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) on tuottanut alla oleviin sopimuksiin ja säännöstöihin tulkintoja. Tarkoituksena on edesauttaa ja tukea maailmanlaajuista ja yhdenmukaista käytännön soveltamista ja toimeenpanoa.