Ehdotus kolmivaiheiseksi kuljettajaopetukseksi B-luokan ajo-oikeutta varten

Trafin julkaisuja 7-2010

Tässä työssä esitetään ehdotus kolmivaiheiseksi kuljettajaopetukseksi B-luokan ajo-oikeutta varten. Kolmivaiheisen kuljettajaopetusmallin pohjana ja opetussuunnitelman sisältöjen jäsentäjänä on 5-tasoinen teoreettinen malli, jossa kuljettajaa ja ajamista tarkastellaan auton käsittelyn, liikennetilanteiden hallinnan, ajamisen tavoitteiden, henkilökohtaisten edellytysten sekä sosiaalisen ympäristön kautta. Nämä viisi näkökulmaa muodostavat kokonaisuuden, joka ohjaa kuljettajan toimintaa ja selviytymistä liikenteessä.

Varsinaisen opetussuunnitelman rinnalla tässä työssä esitellään oppimisen ja opetuksen keskeisiä periaatteita ja annetaan esimerkkejä kuljettajaopetukseen sopivista menetelmistä.

 

Ehdotus kolmivaiheiseksi kuljettajaopetukseksi B-luokan ajo-oikeutta varten

 

Proposal for driving instruction in three stages to acquire a B-category driving licence

This thesis includes a proposal for a three-staged driver training system for those acquiring a category B driving licence. The basis for the three-staged driver training model and a basis for the classification of the curriculum content is a five-level theoretical model where the driver and driving are studied from the perspectives of vehicle handling, traffic situation handling, driving objectives, personal preconditions and social environment. These five perspectives create the overall entity that guides a driver’s actions and coping in traffic.

In addition to the actual curriculum, this thesis includes central instruction and learning principles and provides examples on methods suitable for driver training.

 

Proposal for driving instruction in three stages to acquire a B-category driving licence