Henkilöauton ajokortin haltijaryhmät
Ennuste ajokortin haltijoista vuosille 2010–2040

Trafin julkaisuja 3-2010

Hanne Tiikkaja ja Hanna Kalenoja
Tampereen teknillinen yliopisto

Tutkimuksessa on kartoitettu ajokortin hankintaan ja ajokortista luopumiseen vaikuttavia tekijöitä alueittain ja ikäryhmittäin. Tutkimuksessa on myös tarkennettu vuonna 2008 tehdyn esiselvityksen ennustetta henkilöauton ajokortin haltijoiden jakautumisesta erilaisiin ryhmiin vuosille 2020–2040.

 

Henkilöauton ajokortin haltiaryhmät. Ennusta ajokortin haltioista vuosille 2010-2040