Mopoautot liikenteessä
Mopoautojen käyttäjät ja ajamisen koettu turvallisuus

Trafin julkaisuja 8-2010

Anna Saarlo & Seppo Lampinen
YY-Optima Oy

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten ja missä mopoautoja käytetään, ja minkälaisena mopoautojen käyttäjät kokevat mopoautojen turvallisuuden. Tutkimus perustuu mopoautojen käyttäjille kohdistettuun kyselyyn sekä asiantuntijahaastatteluihin. Kyselyn otos oli 2 000 henkilöä. Vastausprosentti oli poikkeuksellisen hyvä tämäntyyppisissä kyselytutkimuksissa, yli 50 %.

Liikenneturvan ja poliisin edustajien haastattelulla täydennettiin kyselyn tuloksia painottaen asiantuntijanäkemystä mopoautojen turvallisuudesta.

Mopoautot liikenteessä
Mopoautojen käyttäjät ja ajamisen koettu turvallisuus