Nuoret ja mopoilu – interventio
Tutkimus nuorten mopoilutottumuksista ja intervention onnistumisesta

Trafin julkaisuja 6-2010

Pauliina Aho & Timo Myllymäki
Taloustutkimus Oy

Nuoret ja mopoilu -tutkimuksessa selvitettiin erilaisten liikenneturvallisuusinterventioiden onnistumista ja hyödyllisyyttä. Interventioissa pyrittiin tuomaan esiin mopojen virittämiseen liittyviä riskejä ja virittämisestä aiheutuvia sanktioita sekä vähentämään virittämismyönteistä ilmapiiriä nuorten keskuudessa. Nuoret mopoilevat, koska se helpottaa liikkumista, antaa vapautta ja vaihtoehtoja ja on halvempaa kuin julkinen liikenne.

 

Nuoret ja mopoilu – interventio
Tutkimus nuorten mopoilutottumuksista ja intervention onnistumisesta