Selvitys ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain muutosehdotusten vaikutuksista

Trafin julkaisuja 11-2010

Ramboll Management Consulting

Selvityksessä on tarkasteltu katsastuslupalain muutosesitysten yritys- ja markkinavaikutuksia. Taloudellisia vaikutuksia on arvioitu yritysten tilinpäätöstietojen sekä aiempien tätä koskevien selvitysten perusteella. Lakiesityksen keskeisten sidosryhmien näkemyksiä on kartoitettu selvityksessä sekä haastatteluiden että sähköisten kyselyiden avulla.

 

Selvitys ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain muutosehdotusten vaikutuksista