Turvavarustetutkimus
Passiivisen turvallisuuden turvalaitteiden ja kolariturvallisten korirakenteiden korjaamisen viranomaisvalvonta

Trafin julkaisuja 12-2010

Marko Sinerkari
Liikenteen turvallisuusvirasto

Tämän tutkimuksen tavoite oli kuvata passiivisen turvallisuuden turvalaitteiden ja kolariturvallisten korirakenteiden korjaamisen viranomaisvalvonnan menetelmät ja selvittää prosessiin liittyvät kehitystarpeet sekä löytää yhteistyömalli turvavarustekentän toimijoiden välille. Uuden turvatekniikan ja uusien turvakorirakenteiden lisääntyminen henkilöautoissa vuosituhannen vaihteesta lähtien on asettanut turvavarustekorjaamot, autovahinkotarkastajat ja vaurioituneen ajoneuvon katsastajat kasvavan haasteen eteen. Ajoneuvoa ja sen korjaamista koskevan ajantasaisen tiedon hankkiminen ja sen tehokas hyödyntäminen korjaustoimiin liittyen on ensiarvoisen tärkeää.

 

Turvavarustetutkimus
Passiivisen turvallisuuden turvalaitteiden ja kolariturvallisten korirakenteiden korjaamisen viranomaisvalvonta