Ajamaan uudelleen pitkän tauon jälkeen?

Ikäkuljettajien koulutuskokeilu automaatti- ja käsivälitteisellä autolla

Trafin julkaisuja 13-2011

Heikki Summala, Esko Lehtonen, Isa Dahlström,
Harri Hiltunen, Jarkko Hietamäki, Jami Pekkanen
Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos, liikennetutkimusyksikkö

On oletettavaa, että automaattivaihteisto helpottaa ajamista ja vähentää ikääntyvän ja taidoiltaan heikkenevän kuljettajan stressiä monissa tilanteissa. Yksi ikäkuljettajien erityisryhmä, joka todennäköisesti hyötyisi hyvinkin paljon automaattivaihteistosta, ovat ne aikanaan ajokortin hankkineet, jotka eivät ole vuosikymmeniin ajaneet lainkaan tai hyvin vähän, mutta palaisivat ajamaan elämäntilanteen muututtua, kuten avioeron jälkeen tai aviopuolison sairastuttua tai kuoltua. Tässä tutkimuksessa tavoitteena on selvittää, kuinka paljon automaattivaihteisto auttaa näiden kuljettajien uudelleenoppimisessa mitattuna auton käsittely- ja liikenteenhallintataidoilla ja oppimiskokemuksilla.

Ajamaan uudelleen pitkän tauon jälkeen? Ikäkuljettajien koulutuskokeilu automaatti- ja käsivelitteisellä autolla