Ammattiliikenteen kuolonkolarit ja niiden riskitekijät

Trafin julkaisuja 10-2011

Sirkku Laapotti ja Martti Peräaho
Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos
Turun yliopisto

Tutkimuksessa tarkastellaan ammattiliikenteen kuolonkolareita ja niiden riskitekijöitä käyttäen liikennevahinkojen tutkijalautakuntien kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien data-aineistoa vuosilta 2000-2009. Raportin ensimmäisessä osassa tarkastellaan ammattiliikenteen moottoriajoneuvojen ja toisessa osassa ammattiliikenteen kevyen liikenteen onnettomuuksia. Ammattiliikenteenä tarkastellaan raskaan henkilö- ja tavaraliikenteen osallisia sekä takseja.

Ammattiliikenteen kuolonkolarit ja niiden riskitekijät