Itämeren kuljetusjärjestelmän tulevaisuuden skenaarioita

Vaikutukset Suomen näkökulmasta

Trafin julkaisuja 18-2011

Tommi Mäkelä, Erika Kallionpää, Jouni Paavilainen, Markus Pöllänen & Heikki Liimatainen
Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Toimintaympäristön muuttuessa myös Itämeren kuljetusjärjestelmään kohdistuu jatkuva muutospaine. Kyky ymmärtää ja hallita tätä muutosta vaikuttaa ratkaisevasti Suomen kilpailukykyyn, sillä merkittävä osa Suomen ulkomaankaupasta hyödyntää Itämeren merikuljetuksia. Tällöin globaalien muutossuuntien ja megatrendien tunnistaminen on tärkeää, sillä niihin pohjautuvat kaikki väistämättömät toimintaympäristön muutokset.

Tässä tutkimuksessa on kartoitettu Itämeren alueen toimintaympäristön kannalta merkittäviä megatrendejä ja arvioitu, miten ne vaikuttavat toimintaympäristön kehittymiseen. Lisäksi on tarkasteltu, miten tämä kehitys heijastuu Itämeren alueen kuljetusjärjestelmään Suomen näkökulmasta. Tulevaisuuden tarkastelun aikaperspektiivinä on vuosi 2020. Tavoitteena on ollut tuottaa visionäärinen kuvaus, joka palvelee erityisesti kokonaisuuden hahmottamista.

Itämeren kuljetusjärjestelmän tulevaisuuden skenaarioita. Vaikutukset Suomen näkökulmasta