Rautatieliikenteen allejäännit

Tilastointi ja analyysit

Trafin julkaisuja 9-2011

Anne Silla,
VTT

Tutkimus pohjautuu Rautatieliikenteessä tapahtuvien allejääntien tilastoinnin kehittäminen -esiselvitykseen. Kyseisessä esiselvityksessä kartoitettiin rautatieliikenteen allejääntejä koskevia tilastoja ylläpitävien tahojen tilastointimenetelmiä ja -käy­tän­töjä sekä eri tilastojen välisiä yhteyksiä (esiselvityksestä on tehty luottamuksellinen muistio). Esiselvityksessä muodostettiin kokonaiskuva rautatieliikenteen allejääntien tilastoinnista ja tiedon tallentumisesta eri järjestelmiin.

Tutkimuksessa kerättiin ja analysoitiin junan alle jääneisiin jalankulkijoihin liittyvää tietoa vuosien 2005–2009 ajalta. Tutkimusaineisto kerättiin VR-Yhtymä Oy:n, Liikenneviraston, Poliisin, Pelastuslaitoksen ja Tilastokeskuksen tietokannoista. Tutkimuksessa kerättiin ja verrattiin eri tahojen tietokannoissa olevien allejääntien lukumääriä sekä allejäänteihin liittyviä tietoja. Tiedot koottiin yhteiseen tietokantaan, jonka pohjalta analysoitiin onnettomuuksien ominaisuuksia. Aineiston analysoinnin lisäksi allejääntien tapahtumapaikat sijoitettiin rataverkolle.

Rautatieliikenteen allejäännit. Tilastointi ja analyysit