Trafin tulevaisuuden näköaloja

Trafin julkaisuja 8-2011

Reino Lampinen, dipl. ins.

Liikennehallinnon virastouudistuksessa päästiin alkuun järjestelmäajattelussa. Monilta osin kuitenkin liikennejärjestelmän vastuut ja roolit määriteltiin vanhojen tehtävien mukaisesti tai ne jäivät määrittelemättä. Liikennemuotojen yhdistämisellä pyrittiin kehittämään liikennettä järjestelmänä, jossa yksittäisten liikennemuotojen tarkastelua laajennettiin kattamaan kaikki liikennemuodot horisontaalisesti. Järjestelmän logistisen tehokkuuden, yhteiskunnan häiriöttömän toiminnan sekä kansalaisten hyvinvoinnin kannalta kaikkien liikennejärjestelmässä toimijoiden roolit ja vastuut tulisi määritellä selkeästi.

 

Trafin tulevaisuuden näköaloja