Tutkimus ympäristöystävällisestä autoilusta

Trafin julkaisuja 17-2011

Kati Valta,
TNS Gallup Oy

Liikenteen turvallisuusvirasto

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tehtäviin kuuluu edistää liikenteen ympäristöystävällisyyttä. Trafi on tutkinut vuodesta 2007 suomalaisten asenteita liittyen autoiluun ja ympäristöystävällisyyteen sekä taloudellisen ohjauksen vaikutusta väestön auto- ja autoiluvalintoihin. Samalla on selvitetty kiinnostusta ja valmiuksia mm. joukkoliikenteen ja sähköisten palveluiden käyttöön.

Tutkimuksen kyselyyn vastanneiden ajama vuotuinen kilometrimäärä oli 26 000 kilometriä, mikä oli reilusti aiemmissa tutkimuksissa havaittua enemmän. Toisaalta arvio polttoaineenkulutuksesta on nyt hieman alhaisempi kuin aiempina vuosina. Diesel-autojen osuus autokannasta on hieman noussut bensiinikäyttöisten kustannuksella.

 

Tutkimus ympäristöystävällisestä autoilusta