Liikenteen ympäristötiedon
tuotanto Suomessa
Esiselvitys

Trafin julkaisuja 2-2011

Heidi Auvinen & Kari Mäkelä
VTT

Esiselvityksessä kartoitettiin Suomen liikennejärjestelmän ympäristötiedon tuottajat sekä tuotetun tiedon sisältö. Selvitys kattaa kaikki liikennemuodot ja kaikkia liikenteen ympäristövaikutuksia koskevan tiedontuotannon liittyen varsinaiseen liikenteeseen (liikkuminen ja kuljettaminen) sekä infrastruktuuriin (liikenneverkot). Tarkastelun ulkopuolelle jätettiin liikennepolttoaineiden sekä kulkuneuvojen (liikennevälineiden) tuotanto. Selvitys tehtiin kirjallisuustutkimuksena sekä sitä täydentävinä asiantuntijahaastatteluina.

Liikenteen ympäristötiedon tuotantuo Suomessa. Esiselvitys