Vuoden 2012 julkaisut

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Ilmailun navigaatio- ja valvontalaitejärjestelmien strategia Suomessa vuosille 2012-2030
Trafin julkaisuja 29-2012

Mette Vuola, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Kaupallisen lentoliikenteen toimintaympäristön murroksen ja rakennemuutosten vaikutus lentoliikenteen turvallisuuteen
Trafin julkaisuja 28-2012

Kati Valta, TNS Gallup Oy
Tutkimus ympäristöystävällisestä autoilusta 2012
Trafin julkaisuja 27-2012

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Aviation Safety Review Finland 2011
Trafi Publications 25-2012***

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Rautatieturvallisuuden vuosikertomus 2011
Trafin julkaisuja 21-2012

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Suomen ilmailun turvallisuuden vuosikatsaus 2011
Trafin julkaisuja 20-2012

Kalliomäki Jukka & Suomalainen Veera, Aalto-yliopisto
Kuinka luodaan nuorten pyöräilykypärän käyttöä edistävä kulttuurinmuutos. Uusia keinoja vaikuttaa asenteisiin
Trafin julkaisuja 19-2012

Valde Mikkonen, Valmixa Oy
Seniorikuljettajien seurantaindeksi 2011
Trafin julkaisuja 18-2012

Deloitte Oy
Study by the railway regulatory body of the market for a cess services for rail transport operators
Trafi publications 17-2012**

Elisa Holma ja Tapio Karvonen, Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
Pienten säiliöalusten luotsinkäyttövelvollisuus
Trafin julkaisuja 16-2012

Deloitte Oy
Rautatiealan sääntelyelimen selvitys rautatieliikenteen palvelumarkkinoista
Trafin julkaisuja 15-2012**

Valde Mikkonen, Valmixa Oy
Uusien kuljettajien seuranta - Trafin indeksit vuodelta 2011
Trafin julkaisuja 14-2012

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
State Action Plan of Finland - International Aviation CO2 Emissions
Trafin julkaisuja 13-2012

Elisa Aalto, Markus Pöllänen, Jorma Mäntynen, Tommi Mäkelä & Harri Rauhamäki, Tampereen teknillinen yliopisto
Suomen lentoliikenne vuoteen 2025 – neljä skenaariota
Trafin julkaisuja 12-2012

Esa Kokki, Pelastusopisto
Bussipalot Suomessa 2010-2011
Trafin julkaisuja 11-2012

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Kauppalaivatilasto 2011
Statistik över handelsflottan

Trafi julkaisuja 10-2012

Anna Saarlo, Seppo Lampinen, YY-Optima Oy
Nuoret ja vesillä liikkumisen turvallisuus - kyselytutkimus nuorten käyttäytymisestä ja asenteista
Trafin julkaisuja 09-2012

Seppo Lampinen, Anna Saarlo, YY-Optima Oy
Nuorten mopoilun turvallisuus - kyselytutkimuksen 2. vaihe
Trafin julkaisuja 08-2012

Seppo Lampinen, Anna Saarlo, YY-Optima Oy
Tyttöjen mopoilu - kyselytutkimus tyttöjen mopoilusta ja mopoilun turvallisuudesta
Trafin julkaisuja 07-2012

Anne Vehmas, Ari Sirkiä, Teemu Kinnunen, Ramboll Finland Oy
Adoption of the alcohol interlock and its effects in professional transport
Trafi publications 05-2012*

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Merimiestilasto 2011
Statistik över sjömän

Trafi julkaisuja 04-2012

Ramboll Management Consulting Oy
Katsastustoimilupalain muutosehdotusten vaikutusarvioselvityksen päivitys
Trafin julkaisuja 03-2012

Motiva Oy, Shop'In Research Oy
Työsuhdeautotutkimus 2011
- Ympäristöhaittojen vähentäminen autonvalinnan ohjauksella

Trafin julkaisuja 02-2012

Anne Vehmas, Ari Sirkiä, Teemu Kinnunen, Ramboll Finland Oy
Alkolukon käyttöönotto ja vaikutukset ammattimaisissa kuljetuksissa
Trafin julkaisuja 01-2012*

------

*Trafin julkaisu 05-2012 on käännös julkaisusta 01-2012 / Trafi publication 05-2012 is a translation of the publication 01-2012

** Trafin julkaisu 17-2012 on käännös julkaisusta 15-2012 / Trafi publication 17-2012 is a translation of the publication 15-2012

*** Trafin julkaisu 25-2012 on käännös julkaisusta 20-2012 / Trafi Publication 25-2012 is a translation of the publication 20-2012