Alkolukon käyttöönotto ja vaikutukset ammattimaisissa kuljetuksissa

Trafin julkaisuja 1-2012

Anne Vehmas, Ari Sirkiä, Teemu Kinnunen
Ramboll Finland Oy

Työssä selvitettiin kansallisen älyliikenteen strategian (Liikenne- ja viestintäministeriön ohjelmia ja strategioita 5/2009) mukaisesti alkolukon käyttöönottoa ja vaikutuksia ammattimaisissa kuljetuksissa. Tutkimuksessa tarkastellaan alkoholia liikenteessä, alkolukon käytön tilannetta ja käyttökokemuksia sekä alkolukon käyttövelvoitteen laajentamista ja sen edellytyksiä.

Syksyllä 2011 kyseltiin ammattikuljettajien kokemuksia alkolukosta. Pääosa (61 %) vastaajista piti alkolukkoa tarpeellisena ammattiliikenteessä ja kolmannes (32 %) tarpeettomana. Valtaosa (81 %) vastaajista olisi valmis laajentamaan alkolukon käyttövelvoitetta kaikkiin liikenneluvallisiin kuljetuksiin.

 

Alkolukon käyttöönotto ja vaikutukset ammattimaisissa kuljetuksissa

Adoption of the alcohol interlock and its effects in professional transport

Trafi julkaisuja 5-2012

Anne Vehmas, Ari Sirkiä, Teemu Kinnunen
Ramboll Finland Oy

The study investigated the implementation and effects of alcohol interlocks in professional transportation. In autumn 2011, the experiences of professional drivers on alcohol interlocks were surveyed; most (61%) of the respondents considered alcohol interlocks to be useful in professional transport, while one third (32%) considered it unnecessary. The majority (81%) of respondents would be prepared to extend the obligation to use alcohol interlocks to all transportation covered by a traffic licence.

 

Adoption of the alcohol interlock and its effects in professional transport

 

Trafin julkaisu 05-2012 on käännös julkaisusta 01-2012 / Trafi publication 05-2012 is a translation of the publication 01-2012