Bussipalot Suomessa 2010-2011

Trafi julkaisuja 11-2012

Esa Kokki,
Pelastusopisto

Vuoden 2010 tutkimusaineistoon tuli tietoja 57 ja vuonna 2011 69 linja-autopalosta. Palojen suuruusluokka vaihteli ja kaikissa tapauksissa tulipalon määritelmä ei tarkalleen ottaen täyttynyt, sillä avoliekkihavainnoista ei ole varmuutta. Palojen yleisimmät syyt voidaan jakaa neljään osaan: jarruista ja laakereista aiheutuneet palot, sähkölaiteviat, lisälämmittimen vikaantuminen ja polttoaine- ja öljyvuodot.

Vakavilta henkilövahingoilta säästyttiin vuosien 2010–2011 linja-autopaloissa, 4 henkilöä loukkaantui 126 palossa. 7 palossa linja-auto tuhoutui täysin, lisäksi hallitsemattomia paloja oli yhteensä 13. Linja-autopaloista 37 rajoittui syttymistilaan. Tapauksista yli puolet (69 paloa) oli korkeintaan palon alkuja.

Bussipalot Suomessa 2010-2011