Ilmailun turvallisuuden vuosikatsaus 2011

Trafin julkaisuja 20-2012

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Vuosikatsauksessa paneudutaan ilmailun eri osa-alueiden turvallisuuden tilaan ja ajankohtaisiin siihen liittyviin aiheisiin kattavasti. Teema-analyyseissä pohditaan onnettomuuksiin, vaaratilanteisiin ja poikkeamiin johtaneita syytekijöitä ja tuodaan esille turvallisuutta parantavia näkökohtia ja toimenpiteitä.

Katsaus on erinomainen tietopaketti ilmailun turvallisuudesta ja siihen vaikuttavista asioista kiinnostuneille.

Suomen ilmailun turvallisuuden vuosikatsaus 2011

 

Aviation Safety Review Finland 2011

Trafi Publications 25-2012

Finnish Transport Safety Agency Trafi

Aviation Safety Review Finland 2011


------

Trafin julkaisu 25-2012 on käännös julkaisusta 20-2012 / Trafi Publication 25-2012 is a translation of the publication 20-2012