Katsastustoimilupalain muutosehdotusten vaikutusarvioselvityksen päivitys

Trafi julkaisuja 3-2012

Ramboll Management Consulting

Selvityksen tarkoituksena on tuottaa lisätietoa katsastusmarkkinoiden nykytilasta sekä suunnitelmista keskeisiin lakimuutosehdotuksiin liittyen. Selvityksessä tarkastellaan katsastuspalveluiden saatavuutta, hintoja, korjaamoja katsastusyritysten tämänhetkisiä yhteistyömalleja sekä toimijoiden näkemyksiä siitä, miten ehdotetut lakimuutokset vaikuttaisivat näihin. Selvitys on toteutettu keräämällä eri sidosryhmien näkemyksiä esitettyihin lakimuutosehdotuksiin. Sidosryhmien näkemyksiä kartoitettiin haastatteluiden sekä sähköisten kyselyiden avulla. Katsastusyrityksille toimitettiin kaksi eri sähköistä kyselyä.

 

Katsastustoimilupalain muutosehdotusten vaikutusarvioselvityksen päivitys