Nuoret ja vesillä liikkumisen turvallisuus - kyselytutkimus nuorten käyttäytymisestä ja asenteista

Trafi julkaisuja 9-2012

Anna Saarlo, Seppo Lampinen
YY-Optima Oy

Tutkimuksen tavoitteena on ollut tuottaa turvallisuuden näkökulmasta selvitys nuorten toiminnasta, osaamisesta ja turvallisuusasenteista vesillä tai veden äärellä liikuttaessa. Kyselytutkimuksen kohderyhmänä olivat kaikki suomalaiset 15-25vuotiaat nuoret. Tutkimus on ensimmäinen nuorten veneilyn ja veden äärellä liikkumisen turvallisuutta koskeva kyselytutkimus Suomessa. Tulosten mukaan alkoholin käyttö liittyy läheisesti sekä rannalla oleskeluun, uimiseen että veneilyyn. Kyselyn tulokset osoittavat, että veneilyyn liittyvissä nuorten asenteissa ja osaamisessa on paljon parannettavaa.

 

Nuoret ja vesillä liikkumisen turvallisuus - kyselytutkimus nuorten käyttäytymisestä ja asenteista