Nuorten mopoilun turvallisuus – kyselytutkimuksen 2. vaihe

Trafi julkaisuja 8-2012

Seppo Lampinen, Anna Saarlo YY-Optima Oy

Tutkimuksen tavoitteena on syventää tietoa nuorten mopoilun turvallisuustilanteesta ja mopo-onnettomuuksien taustatekijöistä sekä tuoda esiin mopoilijoiden omia mielipiteitä keinoista vähentää onnettomuuksia. Tutkimus on jatkoa aikaisemmalle Trafin tutkimukselle, jonka tarkoituksena oli muodostaa käsitys tyttöjen mopoilun turvallisuudesta verraten tyttöjä ja poikia

Tutkimuksen toisessa vaiheessa syvennettiin ensimmäisen kyselytutkimuksen tietoja selvittämällä onnettomuuksien taustatekijöitä, onnettomuustietoja sekä tuomalla esiin mopoilijan omia mielipiteitä keinoista vähentää onnettomuuksia. Lisäksi tavoitteena oli täsmentää käsitystä tyttöjen ja poikien onnettomuusalttiuden eroista, ts. tapahtuuko tytöille enemmän onnettomuuksia suhteessa ajosuoritukseen. Tutkimus suoritettiin kyselytutkimuksena, joka kohdennettiin tutkimuksen ensimmäisen vaiheeseen osallistuneille ja jatkotutkimukseen ilmoittautuneille mopoilijoille.

Nuorten mopoilun turvallisuus - kyselytutkimuksen 2. vaihe