Rautatiealan sääntelyelimen selvitys rautatieliikenteen palvelumarkkinoista

Trafin julkaisuja 15/2012

Deloitte Oy

Suomessa rautateiden tavaraliikenne on avattu kilpailulle jo vuonna 2007. Uusia rautatieyrityksiä ei tavaraliikennemarkkinoilla vielä ole, mutta ensimmäiset aloittanevat toimintansa lähitulevaisuudessa. Sen sijaan rautateiden henkilöliikennettä ei vielä ole avattu kilpailulle.

Rautatieliikenteessä käytettävillä palveluilla on keskeinen merkitys alan yritystoiminnalle ja niiden saatavuuden merkitys korostuu, kun uudet rautatieyritykset aloittavat toimintansa. Osa rautatieyritysten tarvitsemista palveluista on mahdollista saada nykyään vain VR:ltä ja lain mukaan sen on tarjottava niitä toisillekin alan yrityksille, ellei palveluille ole olemassa markkinaolosuhteiden mukaisia toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja.

Rautatiealan sääntelyelimen tehtävänä on huolehtia markkinoiden toimivuudesta ja siitä, että alan toimijoita kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Sääntelyelin ratkaisee tarvittaessa asioita sille toimitettujen valitusten perusteella sekä omasta aloitteestaan.

Rautatiealan sääntelyelimen selvitys rautatieliikenteen palvelumarkkinoista - tiivistelmä loppuraportista

Study by the railway regulatory body of the market for access services for rail transport operators

Trafi publications 17-2012

Deloitte Oy

Freight transport on Finland’s railways was deregulated in 2007. It will probably nevertheless still be some time before new railway undertakings enter the rail freight transport market. In a situation where there are several railway undertakings on the market, the availability of access services will be highlighted, as these services are of crucial importance to operations.

It is the duty of the railway regulatory body to ensure that the market functions smoothly and to ensure equality and non-discrimination in the treatment of operators. The regulatory body will resolve issues on the basis of appeals lodged and at its own initiative. According to the Railway Act (304/2011), the regulatory body is specifically required to ensure that the availability and pricing of access services provided to rail transport operators are non-discriminatory and comply with legislation.

Study by the railway regulatory body of the market for access services for rail transport operators - summary of final report

Trafin julkaisu 17-2012 on käännös julkaisusta 15-2012 / Trafi publication 17-2012 is a translation of the publication 15-2012