Rautatieturvallisuuden vuosikertomus 2011

Trafin julkaisuja 21-2012

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Vuosi 2011 oli rautateillä vakavien onnettomuuksien näkökulmasta keskimääräistä turvallisempi.

Oheisessa raportissa käsitellään rautatieturvallisuutta Suomessa sekä Trafin toimintaa rautateiden kansallisena turvallisuusviranomaisena vuonna 2011.

Rautatieturvallisuuden vuosikertomus 2011