State Action Plan of Finland - International Aviation CO2 Emissions

Trafi julkaisuja 13-2012

Lentoliikenteen kansainvälistä ympäristötyötä tehdään YK:n alaisen kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n johdolla. ICAO:n ympäristötyötä koordinoi ympäristökomitea CAEP.

Yleiskokouksessa, johon Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi osallistui Suomen ilmailuviranomaisena, sovittiin lentoliikenteen energiatehokkuuden parantamisesta vuosittain kahdella prosentilla vuoteen 2050 saakka. Valtioiden tulee laatia toimintasuunnitelmat, joissa ne linjaavat toimensa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi lentoliikenteen osalta sekä raportoida kansainvälisen lentoliikenteen CO2-päästönsä ICAO:lle.
ICAO:n edellyttämän, ilmastonmuutosta ja päästövähennyksiä koskeva, Suomen kansallinen toimintasuunnitelma (State Action Plan) annettiin ICAO:lle sähköisesti 26. kesäkuuta 2012. Suomi laati oman suunnitelmansa EU / ECAC -valtioiden keskenään sopiman mallin mukaisesti.

Suunnitelma sisältää kansallisen ja ylikansallisen osuuden.

 

State Action Plan of Finland - International Aviation CO² Emissions