Suomen lentoliikenne vuoteen 2025 - neljä skenaariota

Trafi julkaisuja 12-2012

Elisa Aalto, Markus Pöllänen, Jorma Mäntynen, Tommi Mäkelä, Harri Rauhamäki
Tampereen teknillinen yliopisto

Tässä tutkimuksessa on kartoitettu Suomen lentoliikenteen kannalta merkittäviä tekijöitä ja luotu neljä erilaista tulevaisuuden skenaariota. Tulevaisuuden tarkastelun aikaperspektiivinä on vuosi 2025. Globaalista maailmasta blokkeihin -skenaariossa toimitaan eri valtioista koostuvien ryhmittymien sisällä ja korostetaan alueellista yhteistoimintaa nykyisen globaalin kehityssuunnan sijaan. Eurooppa omalla reitillään -skenaariossa Eurooppa on lentoliikenteen ympäristövaikutusten sääntelyssä muuta maailmaa edellä. Uudistuksilla talouskukoistukseen -skenaariota värittää myönteinen talouskehitys ja kasvu. Öljykriisistä taloustaantumaan -skenaariossa öljynhinta on noussut saatavuusongelmien myötä ja talouskasvu on pysähtynyt. Työssä on tarkasteltu lentomatkustajien määrää, kotimaan sisäistä lentoliikennettä, kansainvälistä reittiverkostoa sekä niissä tapahtuvia muutoksia eri skenaarioissa. Arviot on tehty pyrkien nostamaan esille eri toimintaympäristöissä korostuvia lentoliikenteen kehityssuuntia.

Suomen lentoliikenne vuoteen 2025 - neljä skenaariota