Työsuhdeautotutkimus 2011 - Ympäristöhaittojen vähentäminen autonvalinnan ohjauksella

Trafi julkaisuja 2-2012

Motiva Oy, Shop’In Research Oy

Tutkimuksessa tarkastellaan, millaisia ohjaavia toimintamalleja ympäristöystävällisempään yritysautoiluun on jo olemassa sekä miten nämä toimintamallit ovat käytännössä vaikuttaneet. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, mikä on työsuhdeautoilun kysyntä ja mahdolliset muutokset yritysten ja edunsaajien näkökulmasta sekä mitä tekijöitä ohjaavuudeltaan parhaan (ympäristöasioiden näkökulmasta) työsuhdeautoilun verotuksen tulisi sisältää. Päätavoitteena tutkimuksessa oli löytää työsuhdeautoilun ohjaustekijöitä, jotka johtaisivat ympäristövaikutusten pienentämiseen, ja joihin työsuhdeautoilijat voisivat sitoutua. Pääkohderyhmänä olivat yritysten työsuhdeautoedun saajat ja työsuhdeautoja käyttävät yritykset.

Työsuhdeautotutkimus 2011 - Ympäristöhaittojen vähentäminen autovalinnan ohjauksella