Tyttöjen mopoilu -
Kyselytutkimus tyttöjen mopoilusta ja mopoilun turvallisuudesta

Trafi julkaisuja 7-2012

Seppo Lampinen, Anna Saarlo
YY-Optima Oy

Kyselytutkimuksen tavoitteena on ollut muodostaa käsitys tyttöjen mopoilun turvallisuudesta verraten myös tyttöjä ja poikia. Tutkimuksessa tarkastellaan toisaalta mopo-onnettomuuksia mopoilijoiden itse kertomana ja toisaalta mopoilijoiden liikennekäyttäytymistä ja käsityksiä mopoilun turvallisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Tutkimuksesta selviää, että tytöistä hieman suurempi osa kuin pojista on joutunut mopolla onnettomuuteen. Kaikista 18 vuotta täyttäneistä mopoilijoista noin 60 % on joutunut onnettomuuteen. Tyttöjen onnettomuusalttius on poikia suurempi, kun otetaan huomioon, että tytöt ajavat mopolla poikia vähemmän. Silti tytöt tunnistavat mopolla ajamiseen liittyvät ongelmat paremmin kuin pojat. Ainoa tutkimuksesta selvästi esiin nouseva tyttöjen suurempaa onnettomuusalttiutta selittävä ja ilmeisen merkittävä riskitekijä on kyyditseminen, joka tyttöjen kohdalla on yleisempää kuin pojilla.

 

Tyttöjen mopoilu - Kyselytutkimus tyttöjen mopoilusta ja mopoilun turvallisuudesta