Uusien kuljettajien seuranta - Trafin indeksit vuodelta 2011

Trafi julkaisuja 14-2012

Valde Mikkonen
Valmixa Oy

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, on kerännyt järjestelmällisesti tietoa uusien auton kuljettajien liikennemenestyksestä ja liikennekokemuksista vuodesta 2000 alkaen. Eri rekistereistä kerättyä tietoa yhdistämällä säännöllisesti toteutettuun kyselytutkimukseen on luotu menetelmä, joka antaa varsin reaaliaikaista tietoa liikenteen tunnetuimman riskiryhmän käyttäytymisestä ja osaamisesta. Aikasarjoista voidaan tehdä päätelmiä mm. suomalaisen kuljettajaopetuksen vaikutuksista.

Uusille kuljettajille osoitetaan kysely ensimmäisen vuoden kokemuksista liikenteessä. Kyselyyn poimitaan neljännesvuosittain satunnaisotoksena 2000 kuljettajaa niistä, joiden kuljettajantutkinnosta on kulunut yksi vuosi. Kyselyn tuloksiin yhdistetään ajokorttirekisteristä koulutus-, tutkinto- ja henkilötietoja.

Uusien kuljettajien seuranta - Trafin indeksit vuodelta 2011