Vaaratilanteiden ilmoittamisen ja raportoinnin
kehittäminen maantiekuljetuksissa

Trafin julkaisu 23-2013

Mikael Sallinen (Agora Center, Jyväskylän yliopisto, Työterveyslaitos),
Pekka Kuikka (Työterveyslaitos),
Juha Hämäläinen ja Tuomo Kujala (Agora Center, Jyväskylän yliopisto)

Tämän hankkeen tavoitteena oli arvioida mahdollisuuksia kehittää mobiili, ICT-teknologiaan perustuva vaaratilannejärjestelmä ammattimaiseen tieliikenteeseen. Täsmällisenä tavoitteena oli selvittää tekniset ratkaisuvaihtoehdot, joiden avulla a) kuljettajan on mahdollista tehdä ilmoitus ajossa ja sen ulkopuolella esiintyvistä työn vaaratilanteista ja b) kuljetusyritysten ja eri työ- ja liikenneturvallisuusalan toimijoiden on mahdollista hyödyntää vaaratilanneilmoituksia.

Tulokset

Päätulos oli, että nykyistä ICT-teknologiaa hyödyntäen on mahdollista kehittää melko edullinen ammattikuljettajan työhön soveltuva mobiili vaaratilannejärjestelmä. Järjestelmä voisi perustua kolmeen osaan: a) langattomaan Bluetooth-painikkeeseen, jolla vaaratilanneilmoituksen voi tehdä myös ajon aikana, b) älypuhelinsovellukseen, joka vastaanottaa tiedon vaaratilanteesta ja jonka avulla ilmoitukseen liittyviä tietoja voi täydentää, sekä c) palvelinsovellukseen, jolle älypuhelin lähettää vaaratilanneilmoituksen ja jonka avulla tallentunutta ilmoitusta voidaan käsitellä.

Jatkokehitystarpeet

Jotta ICT-teknologiaan perustuvasta vaaratilannejärjestelmästä saataisiin ammattimaiseen tieliikenteeseen implementoitava versio, on oleellista luoda järjestelmästä toimiva ja osoittaa tutkimuksella sen turvallisuutta parantavat vaikutukset.