Vaarallisten aineiden kuljetukset 2012

Trafin julkaisuja 20-2013

Anna Kumpulainen, Erkka Ryynänen, Laura Oja, Heikki Sorasahi, Tuomas Raivio, Ylva Gilbert, Gaia Consulting Oy

Tässä tilastossa on julkaistu tiedot erilaisista maanteillä ja rautateillä sekä meri- ja ilmateitse kuljetetuista vaarallisista aineista ja niiden määristä vuonna 2012. Tiedot on kerätty suoraan toimijoilta kesällä 2013. Rautatiekuljetuksista oli saatavilla kattava tilasto, mutta muilla osa-alueilla tiedonkeruu toteutettiin internet-kyselyllä, jolloin tiedossa voi olla puutteita. Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut vastaavat selvitykset aiemmin vuosilta 1987, 1992, 1997, 2002 ja 2007.

Vuonna 2012 vaarallisten aineiden kuljetusmäärät Suomessa olivat tiellä 12,0 miljoonaa tonnia, rautatiellä 5,1 miljoonaa tonnia, aluskuljetuksina 39,7 miljoonaa tonnia ja ilmakuljetuksina 3 700 tonnia. Eniten kuljetettiin palavia nesteitä kuten polttoaineita. Muita paljon kuljetettuja aineryhmiä olivat syövyttävät aineet ja kaasut.