Vuoden 2014 julkaisut

Liikenteen analyysit
Riikka Rajamäki
Ammattimaisen tieliikenteen kuvaus
Trafin julkaisuja 26-2014 

Liikenteen analyysit, suppea analyysi
Marita Löytty
Nuorten raskaan liikenteen ammattikuljettajien osallisuus tieliikenteen onnettomuuksissa
Trafin julkaisuja 25-2014

Liikennejärjestelmän turvallisuuden neljännesvuosikatsaus

Trafin julkaisuja 24-2014

Harrasteilmailun riskikartoitus
Trafi Recreational aviation risk survey
Trafin julkaisuja 15-2014

Liikennejärjestelmän neljännesvuosikatsaus
Trafin julkaisuja 08-2014

Liikenteen analyysit, teema-analyysi
Marita Löytty
Moottoriajoneuvon kuljettajien ajokunto ja ajoterveys tieliikenteen turvallisuustekijöinä
Trafin julkaisuja 06-2014

Liikenteen analyysit, suppea analyysi
Valtteri Laine
Itämeren yhteistyöpöytäkirjan soveltaminen Suomen ro-ro-aluskuljetuksissa
Trafin julkaisuja 05-2014

Liikenteen analyysit, suppea analyysi
Marita Löytty
18–20-vuotiaat nuoret henkilöauton kuljettajana
Trafin julkaisuja 03-2014

Liikenteen analyysit, suppea analyysi
Ville Vainiomäki
Onnettomuudet ja vaaratilanteet vaarallisten aineiden kuljetuksissa rautateillä
Trafin julkaisuja 02-2014

Liikenteen analyysit, teema-analyysi
Ville Vainiomäki
JKV-järjestelmän merkitys rautateiden turvallisuudelle ja kilpailun syntymiselle
Trafin julkaisuja 01-2014

 

Vuoden 2014 tutkimusraportit löytyvät omalta sivultaan