JKV-järjestelmän merkitys rautateiden turvallisuudelle ja kilpailun syntymiselle

Trafin julkaisuja 01-2014

Trafi Liikenteen analyysit, Teema-analyysi
Ville Vainiomäki

Tämän teema-analyysin taustalla on Trafin rautatiejohtaja Yrjö Mäkelän ja yksikönpäällikkö Jari Niemisen pyyntö tehdä kokoava tarkastelu rautateiden junakulunvalvontajärjestelmä JKV:stä. JKV-järjestelmä on ajankohtainen monessa suhteessa. JKV:llä on keskeinen merkitys turvallisuuden varmistamisessa, mutta JKV-veturilaitteen saatavuudella ja sen hankkimiskustannuksilla voi olla kilpailun syntymistä haittaava vaikutus. Lisäksi tulevaisuudessa on tarkoitus siirtyä JKV-kulunvalvonnasta yhteiseurooppaiseen ETCS-kulunvalvontaan.

Analyysin tavoitteena on tarkastella JKV-järjestelmän merkitystä rautatiejärjestelmässä, huomioiden erityisesti seuraavat näkökulmat:

  • JKV:n merkitys turvallisuuden varmistamisessa ja miten riittävä turvallisuuden taso voidaan varmistaa ilman JKV:tä liikennöitäessä?
  • JKV:n vaikutus rautateiden kilpailulle
  • Järjestelmämuutosten vaikutus tilanteeseen, eli siirtyminen JKV:stä ETCS kulunvalvontaan.

Analyysin laatimisen pohjaksi on tutustuttu aihetta käsitteleviin kirjallisiin lähteisiin sekä haastateltu sekä Trafin asiantuntijoita että sidosryhmien edustajia. Haastatellut henkilöt on listattu analyysin lopussa.