Including heavy duty road transport CO2 emissions in the European Union
Emissions Trading Scheme

Euroopan komissio harkitsi vuonna 2014 tieliikenteen raskaiden ajoneuvojen kasvihuonekaasupäästöjen sisällyttämistä EU:n päästökauppasopimuksen. Ennakoiden EU-komission jäsenvaltioille kohdistettua lausuntopyyntöä asiassa, tässä työssä selvitetään, mitä tieliikenteen sisällyttäminen päästökauppaan käytännössä tarkoittaisi ja arvioidaan, mitkä olisivat komission ehdotuksen mukaisen menettelyn vaikutukset Suomessa.