Vuoden 2016 julkaisut

Katsastusalan tilannekatsaus 2/2016
Trafin julkaisuja 28/2016

Ilmailun paikkatiedon hallintamalli

Trafin julkaisuja 27/2016  

Trafikstatus 2030
Trafin julkaisuja 26/2030

State of Transport 2030
Trafin julkaisuja 25/2016

Venäläisen standardin mukaisen rautatiekaluston käytön lisäämisen vaikutukset Suomessa - Esiselvitys
Trafin julkaisuja 24/2016

Lentotoimintavaatimukset - Yleisilmailu
Trafin julkaisuja 23/2016

Vuokraveneitä koskevien erityissäädösten kumoaminen - Vaikutusten arviointi
Trafin julkaisuja 22/2016

Liikenteen tila 2030
Trafin julkaisuja 21/2016

MERIMA – Suomen kansainvälisten
merikuljetusten päästöt -tietokonemallit
Tulosraportti 2005–2015
Trafin julkaisuja 20/2016

Lentotoimintavaatimukset - Yleisilmailu
Trafin julkaisuja 23/2016

Turvallisuusneuvonantajarekisteri - Vaikutusten arviointi
Trafin julkaisuja 18/2016

Katsastusalan tilannekatsaus 1/2016
Trafin julkaisuja 17/2016

State Action Plan of Finland - International Aviation CO2 Emissions
Trafin julkaisuja 16/2016

TEN-tieverkon turvallisuustilanne Suomessa
Trafin julkaisuja 15/2016

Tietotilinpäätos 2015
Trafin julkaisuja 14/2016

Vastuullisuusmallin kokeiluprojekti henkilöliikenneyrityksissä
Trafin julkaisuja 13/2016

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus
Vuosiraportti 2015
Trafin julkaisuja 11/2016

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus
Vuosiraportti 2015
Trafin julkaisuja 12/2016

Romutuspalkkiokokeilun seurantatutkimus
Trafin julkaisuja 8/2016

Henkilöauton ajokortin hankkimisen
harjoittelu-, opetus- ja tutkintokäytännöt Euroopassa
Trafin julkaisuja 6/2016

Rautateiden kelpoisuussääntelyn uudistaminen - Vaikutusten arviointi
Trafin julkaisuja 5/2016

Kansallinen ilmatilapolitiikka
Trafin julkaisuja 4/2016

Tieturvallisuusarviointitoiminta Suomessa
Trafin julkaisuja 3/2016

Ilmailun varautuminen
Trafin julkaisuja 2/2016

Harrasteilmailun turvallisuuden kehittäminen
Trafin julkaisuja 1/2016