Liikenteen tila 2030

Liikenteen tila ja visio liikennejärjestelmän
lähitulevaisuudesta 

Trafin julkaisuja 20-2016 

Liikenteen tilaa voi katsoa sekä tapahtuneen että oletettavissa olevan näkökulmasta. Tarkoituksenamme on valottaa liikenteen nykytilaa lukujen perusteella ja tuoda näkökulmia tulevaan.

Valitsimme peilauspinnaksi vuoden 2030, johon ei ole pitkääkään matkaa, mutta joka kuitenkin tuntuu vielä henkisesti varsin kaukaiselta. Tulevaisuuden luotaaminen on aina haastavaa, mutta se kannattaa, jotta voisimme ymmärtää tämän päivän päätöstemme vaikutukset mahdollisimman hyvin.

Varmaa on, että tulevaisuudessa uudet ajattelutavat ovat tarpeen tai ainakin hyödyksi. Olipa kysymyksessä sitten merenkulun palvelumarkkinoiden näkeminen globaalina kokonaisuutena, tuttujen rajojen ylittäminen liikenteen tiedon palveluissa kaikkia yhteiskunnan tietomassoja hyödyntäen tai ajattelutavan muutos, kun autoa ei enää ostetakaan itselle, vaan olennaiseksi tulee liikkumistavan valinta tarpeen mukaan.

Trafin yhtenä roolina on tukea, innostaa ja kannustaa suomalaisen liikennejärjestelmän toimijoita tekemään liikenteestä turvallista, sujuvaa ja kestävää tässä ja nyt, mutta myös tulevaisuudessa. Tarjolla on muutamia, viiden liikennemuotojohtajamme hahmottelemia ajatusmalleja, jotka voivat olla todellisuutta hyvinkin pian. Asioita katsotaan sekä yhteisestä että kaikkien viiden liikennemuodon näkökulmasta erikseen.

Visio liikenteen tilasta 2030 perustuu Trafin liikennemuotojohtajien haastatteluihin:
Ilmailujohtaja Pekka Henttu
Merenkulkujohtaja Tuomas Routa
Raideliikennejohtaja Yrjö Mäkelä
Tieliikennejohtaja Marko Sillanpää
Tietojohtaja Juha Kenraali