Vuoden 2017 julkaisut

International reporting mechanisms of transport markets
Trafin julkaisuja 17/2017

Käyttökiellossa olevat ajoneuvot liikenteessä
Trafin julkaisuja 16/2017

Katsastusalan tilannekatsaus 1/2017
Trafin julkaisuja 14/2017

Kuljettajan tukijärjestelmien yleistyminen Suomessa
Trafin julkaisuja 13/2017

Ikääntyvien kuljettajien ajo-oikeus - Mahdolliset rajoittamisen mallit, niiden edellytykset ja vaikutukset
Trafin julkaisuja 12/2017

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus, loppuraportti 2008-2016
Trafin julkaisuja 11/2017

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus,
loppuraportti 2008-2016

Trafin julkaisuja 10/2017

Konttipunnitukset
Trafin julkaisuja 09-2017

Yksityisraiteita koskevan sääntelyn kehittäminen - Vaikutusten arviointi
Trafin julkaisuja 08-2017

Liikenteen turvallisuusviraston henkilöstötilinpäätös vuodelta 2016
Trafin julkaisuja 07-2017

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kokonaisarkkitehtuuri
Trafin julkaisuja 06-2017

Tietotilinpäätös 2016
Trafin julkaisuja 05-2017

Suomen ilmailun turvallisuusohjelma 2017
Finnish Aviation Safety Programme 2017 (FASP 2017)
sekä turvallisuusohjelman liite 1:
Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelma 2017-2021
Finnish Plan for Aviation Safety 2017-2021
Trafin julkaisuja 04-2017

Tieturvallisuusarviointitoiminnan
kehittäminen ja vaikuttavuuden
parantaminen
Trafin julkaisuja 02-2017

Kalastusaluksen vakavuus ja sen ylläpitäminen eri tilanteissa - 
Fiskefartygs stabilitet och hur den bibehålls under olika omständigheter
Trafin julkaisuja 01-2017