Liikenteen turvallisuusviraston henkilöstötilinpäätös vuodelta 2016

Henkilöstötilinpäätös kuvaa Trafin henkilöstövoimavaroja ja niissä tapahtuneita muutoksia vuoden aikana. Se sisältää tunnuslukuja, jotka liittyvät henkilöstön määrään ja rakenteeseen sekä tietoja henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta. Henkilöstötilinpäätöksen tavoitteena on tarjota tärkeimmät henkilöstöä ja työhyvinvointia koskevat tilastotiedot koko henkilöstön käyttöön.

Trafi vastaa liikennejärjestelmään liittyvistä viranomaistehtävistä, kehittää aktiivisesti liikennejärjestelmän turvallisuutta ja edistää liikenteen ympäristöystävällisyyttä sekä liikennemarkkinoiden toimivuutta. Trafin toiminta-ajatus on mahdollistaa hyvinvointia ja kilpailukykyä liikenteestä. Trafin tehtäviin kuuluu mm. antaa tarvittavia lupia, hyväksyntöjä ja muita päätöksiä, verotus- ja rekisteröintitehtäviä, osallistua kansainväliseen yhteistyöhön ja luoda edellytyksiä älyliikenteen innovatiiviseen kehittämiseen.

Trafin arvot ovat rohkeus ja yhteistyö. Arvojen mukaan toimimme ennakoiden ja mahdollistaen, teemme rohkeita valintoja ja päätöksiä ja uskallamme innostua. Olemme ratkaisuhakuinen yhteistyökumppani, ymmärrämme asiakkaittemme tarpeita ja näkemyksiä sekä arvostamme toisiamme ja toistemme työtä. Trafi on asiantuntijavirasto, jossa henkilöstön pysyvyys, viihtyvyys ja osaaminen korostuvat. Trafi on hyvinvoiva ja osaamista kehittävä työympäristö, jossa tuetaan henkilöstön liikkuvuutta, otetaan käyttöön uusia työtapoja sekä johdetaan osaamista selkeällä toimintamallilla.

Vuosi 2016 oli Trafin seitsemäs toimintavuosi. Trafin organisaation muodostavat kolme toimialaa: Liikennejärjestelmä ja kehittäminen, Liikennevälineet ja Liikenteen toimijat. Näillä toimialoilla työskentelee suurin osa henkilöstöstä ja ne tuottavat Trafin palvelut yksityisille kansalaisille ja yrityksille.

Organisaatioon kuuluu myös kolme toimintoa: Hallinto, Lakiasiat ja Viestintä. Lisäksi Trafiin on nimetty liikennemuotokohtaiset johtajat, jotka vastaavat kunkin liikennemuodon kokonaisvaltaisesta seurannasta ja koordinoinnista. He vastaavat myös kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön toimivuudesta sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa. Trafissa toimii myös rautatiealan sääntelyelin.

Trafissa oli vuonna 2016 toimintaa Helsingin lisäksi Rovaniemellä, Lappeenrannassa, Maarianhaminassa, Kotkassa, Oulussa, Savonlinnassa, Turussa ja Vaasassa.