Vuoden 2018 julkaisut

Rautateillä vaarallisten aineiden kuljetuksessa tapahtuneet onnettomuudet ja vaaratilanteet
Trafin julkaisuja 21/2018

Ilmailun navigaatio- ja valvontalaitejärjestelmien strategia Suomessa 2019 - 2030
Trafin julkaisuja 20/2018

Kansalaisten tietämys liikenteen vaihtoehtoisista käyttövoimista ja asennoituminen niihin
Trafin julkaisuja 18/2018

State Action Plan of Finland International Aviation CO2 Emissions – Suomen toimintasuunnitelma kansainvälisen ilmailun CO2-päästöjen vähentämiseksi
Trafin julkaisuja 17/2018

Katsastusalan tilannekatsaus 1/2018
Trafin julkaisuja 16/2018

Taksiliikenteen hintaseuranta ja enimmäishinnan laskentaperusteet
Trafin julkaisuja 15/2018

MERIMA – Suomen kansainvälisten
merikuljetusten päästöt -tietokonemallit
Trafin julkaisuja 14/2018

Nimettyjen katsastajien, aluksenmittaajien ja kemikaalilastien tarkastajien palkkiot
Trafin julkaisuja 12/2018

Tietotilinpäätös 2017
Trafin julkaisuja 11/2018

Helsinki-Vantaan lentoaseman
melunhallinnan seurantaryhmä
Vuosittainen yhteenveto, 2017
Trafin julkaisuja 10/2018

Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun ohje
Trafin julkaisuja 8/2018

Tieturvallisuusarviointitoiminnan
ajankohtaispäivä 2017
Trafin julkaisuja 7/2018

Trafin näkökulmia Helsinki-Tallinna tunnelihankkeeseen
Trafin julkaisuja 6/2018

Rajoitetun nopeuden henkilöautojen turvallisuus- ja ympäristövaikutuksien arvio
Trafin julkaisuja 5/2018

Nopeusrajoitetut henkilöautot nuorten käyttöön
Trafin julkaisuja 4/2018

Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelma 2018-2022, (FASPin liite 1)
Finnish Plan for Aviation Safety 2018-2022
(FASP Annex 1)
Trafin julkaisuja 2/2018

Suomen ilmailun turvallisuusohjelma (FASP) 2018
Finnish Aviation Safety Programme (FASP) 2018

Trafin julkaisuja 2/2018