Helsinki-Vantaan lentoaseman melunhallinnan seurantaryhmä
Vuosittainen yhteenveto, 2017

Tämä on Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) yhteenveto melutavoitteen toteuman vuosittaisesta seurannasta toimitettujen indikaattoritietojen pohjalta.