Ilmailun etsintä- ja pelastuspalveluohje

Ilmailulain 121 § mukaisesti Liikenteen turvallisuusvirasto sovittaa yhteen eri pelastusviranomaisten ja ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun välistä työnjakoa ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun järjestämisessä sekä antaa tähän liittyvät tarpeelliset ilmailumääräykset ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelusta. Apunaan tässä työssä Liikenteen turvallisuusvirasto on käyttänyt ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun neuvottelukuntaa. Trafi julkaisee ohjeen neuvottelukunnan päätöksen mukaisesti.