Kansalaisten tietämys liikenteen vaihtoehtoisista käyttövoimista ja asennoituminen niihin

Aula Research Oy toteutti Trafin toimeksiannosta kansalaistutkimuksen kansalaisten tietotasosta ja asenteista liikenteen vaihtoehtoisia käyttövoimia kohtaan.

Kyselyssä selvitettiin ensiksi kansalaisten arkipäivän liikkumiseen liittyviä teemoja: kuinka usein vastaajat käyttävät autoa, kuinka usein joukkoliikennettä. Lisäksi selvitettiin, mitä kansalaiset arvostavat auton käytössä ja miten he arvioivat nykyistä auton käyttöään.

Kyselyssä selvitettiin, kuinka hyvin vastaajat tuntevat liikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimat ja kuinka kiinnostavina vastaajat pitävät eri vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivia ajoneuvoja. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan, mitkä tekijät lisäisivät heidän kiinnostustaan sähköautoja kohtaan ja toisaalta, mitkä tekijät heikentävät kiinnostusta sähköautoihin. Tämän lisäksi kyselyssä kartoitettiin vaihtoehtoisiin käyttövoimiin liittyviä tietoaukkoja ja väärinkäsityksiä.