Rajoitetun nopeuden henkilöautojen turvallisuus- ja ympäristövaikutuksien arvio

Toukokuussa 2017 LVM päätti selvittää yhteistyössä Trafin kanssa, millaisilla säädöksillä rajoitetun nopeuden henkilöauto olisi mahdollista toteuttaa ja mitkä olisivat toteuttamisen arvioidut vaikutukset liikenneturvallisuuteen ja ympäristöön. Tämä vaikutusarvio laadittiin pääasiassa vuoden 2017 kesäkuun ja lokakuun välisenä aikana. Luvut, jotka käsittelevät 60 km/h maksiminopeuden ja ajoneuvon iän vaikutusta, lisättiin keväällä 2018.

Vaikutusten arvioinnin tavoitteena on kuvata rajoitetun nopeuden henkilöautojen vaikutusta
– nuorten kulkutavan valintaan
– eri kulkutapojen liikennesuoritteeseen
– liikenneonnettomuuksiin ja niissä vammautumiseen
– liikenteen päästöihin
– nuorten liikkumisen kustannuksiin kotitalouksille
– liikennevirran sujuvuuteen, matka-aikaan ja viiveisiin.

Tämän vaikutusarvion rinnalla LVM ja Trafi selvittivät asiaa lainsäädännön näkökulmasta.