Tieturvallisuusarviointitoiminnan
ajankohtaispäivä 2017

Kaikissa uusissa tiehankkeissa, jotka koskevat Euroopan laajuista tieverkkoa (TEN-T), on 1.1.2014 lähtien pitänyt olla nimettynä pätevyyden saanut tieturvallisuusarvioija. Arvioija tekee tieturvallisuusarvioinnin yleissuunnitelmaa ja tiesuunnitelmaa laadittaessa sekä ennen tien avaamista liikenteelle ja tien käytön alkuvaiheessa. Arvioinnin tekee hankkeen suunnitteluryhmän ulkopuolinen tai toteuttajasta riippumaton tieturvallisuusarvioija.

Tieturvallisuusarvioijien koulutuksesta vastaa Suomessa Trafi. Maantielain (503/2005) 43 e §:ssä tarkoitettua koulutusta on järjestetty Suomessa joulukuusta 2013 alkaen, ja tällä hetkellä pätevyyden saaneita arvioijia on Suomessa noin 35 henkilöä. Koulutus jakautuu peruskoulutukseen ja täydennyskoulutukseen. Trafi myöntää peruskoulutuksen hyväksytysti suorittaneelle todistuksen tieturvallisuusarvioijan pätevyydestä, joka on voimassa 5 vuotta. Arvioijan tulee käydä täydennyskoulutus pätevyyden voimassaoloaikana pätevyyden säilyttämiseksi.

Tässä työssä arvioidaan tieturvallisuusarvioinnin nykytilaa ja kehittämistarpeita tieturvallisuusarvioijien ajankohtaispäivän annin perusteella. Tieturvallisuusarvioijien ajankohtaispäivä järjestettiin kolmatta kertaa 28.11.2017. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa ajankohtaisista tieturvallisuuteen liittyvistä asioita sekä keskustella ja yhdenmukaistaa tieturvallisuusarviointien menettelytapoja. Ennen ajankohtaispäivää osallistujille lähetettiin kysely, jolla kartoitettiin tieturvallisuusarvioinneissa esille tulevia asioita ja ideoita tieturvallisuusprosessin kehittämiseksi. Kyselyn tuloksia esiteltiin ajankohtaispäivässä.