Rautatieviraston julkaisut

Helsingin Kauppakorkeakoulun raportti:
Suomen rautatiekuljetusmarkkinat: kilpailuun vaikuttavien tekijöiden, kilpailun toimivuuden ja vaikutusten mittaaminen

Mervi Kaikkonen:
EU-yhteystyön suuntaviivat

Sanna Mäkitalo:
Toimi tarkkaavaisesti tasoristeyksessä. Rautatieturvallisuuskasvatuksen rooli lapsen ympäristösuhteen muodostumisessa

Sanna Mäkitalon tekemässä selvityksessä tarkastellaan, miten lasten ja rautatieympäristön suhde saataisiin turvallisemmaksi kasvatuksen keinoin. Selvityksen tarkoituksena on toimia suunnannäyttäjänä pitkäkestoiselle lasten parissa tehtävälle rautatieturvallisuustyölle. Tavoitteena on vuorovaikutteinen kasvatustyö, jossa lapsi käsitteellistää toivottuja asioita oman oivaltamisensa kautta, ja oppii rinnastamaan rautatiet ja niiden vaarat osaksi liikennejärjestelmää.