Behovet av stödtjänster för passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet kommer att öka

2013-12-04 15:00

När befolkningen åldras ökar behovet av resetjänster för passagerare med nedsatt rörlighet inom såväl flyg-, tåg-, sjö- som bussresor. Även personer med funktionshinder ska kunna röra sig med alla trafikmedel utan hinder. Trafiksäkerhetsverket Trafi övervakar rättigheterna i trafiken för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet och behandlar eventuella klagomål.

”Det är viktigt att resandet är smidigt även för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet”, konstaterar sakkunnig Kirsi Tervola. Icke-diskriminering och jämlikhet i alla trafikslag för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet och olika avgiftsfria stödtjänster har redan definierats i EU:s förordningar. ”Stödtjänsterna kan anlitas av alla som behöver dem på grund av en permanent eller tillfällig skada eller någonting som utgör ett rörelsehinder. Även hög ålder i sig berättigar till stödtjänster vid behov”, påpekar Tervola.

Kom ihåg att beställa tjänsten i tid

För personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet finns stödtjänster vilkas syfte är att garantera att resan sker tryggt och planenligt.

Ett meddelande om behovet av stödtjänst ska lämnas i förväg. Meddelandet ska helst lämnas redan i samband med bokningen, men senast 48 timmar före resan, 36 timmar före avgångstiden i busstrafik. När stödbehovet har meddelats i tid kan stödtjänsten och dess kvalitet säkerställas. En resande som behöver stödtjänster ska även vara på plats i tid, så att ombordstigningen sker utan problem.

Om en resa inte går som planerat ska saken alltid först redas ut med trafikidkaren eller den part som ansvarar för stödtjänsterna. Vid behov kan man även kontakta Trafi.

Ytterligare information för de olika trafikslagens del finns på Trafis webbplats:

I Finland bevakas passagerarnas rättigheter av både Trafi och Konkurrens- och konsumentverket.

Mer information:
Sakkunnig Kirsi Tervola, tfn 029 534 7259, kirsi.tervola(at)trafi.fi
Jurist Maija Mansikkaniemi, tfn 029 534 5053, maija.mansikkaniemi(at)trafi.fi