Dagens viktigaste stopp – i morgon den 3 juni firas den internationella plankorsningsdagen

2014-06-02 09:00

Alltför många personer dör eller skadas i plankorsningsolyckor. För att undvika en olycka måste du alltid vara uppmärksam och förbereda dig på att stanna, för tåget stannar inte. På den internationella plankorsningsdagen vill Trafikverket och Trafi påminna om att dagens viktigaste stopp kan vara att stanna vid en plankorsning.

I morgon den 3 juni firas den internationella plankorsningsdagen för femte gången. Under dagen riktar man i över 40 länder runt om i världen uppmärksamheten på plankorsningarnas säkerhet och hur den kunde förbättras. Hur bråttom man än har, så lönar det sig alltid att stanna i plankorsningar.

"I fråga om plankorsningssäkerhet har Finland en hel del arbete framför sig innan vi når upp till nivån i de övriga EU-länderna", påpekar specialsakkunniga Kirsi Pajunen vid Trafi: "Plankorsningsolyckor sker vanligtvis i bekanta plankorsningar och under goda körförhållanden. Det bästa sättet att undvika en olycka är att vara uppmärksam och inte ta medvetna risker. Om bommen är nere, ska man inte passera plankorsningen - detta gäller också fotgängare, trafikanter på två hjul och alla andra som rör sig i plankorsningen."

I fjol omkom 2 och skadades 11 personer i plankorsningsolyckor. Totalt sett skedde 34 olyckor år 2013.

Plankorsningssäkerheten förbättras med hjälp av finsk teknologi

Trafikverket ökar säkerheten genom att avlägsna plankorsningar och öka antalet ljus- och varningsanordningar. Till exempel nu i juni tar man i provanvändning 20 nya ljusanordningar som drivs med solenergi på banavsnittet mellan Toijala och Valkeakoski.

Kostnaderna för dessa ljusanordningar som tagits fram i Finland är en tiondedel jämfört med kostnaderna för halvbomsanläggningar. Ljusanordningarna som placeras i närheten av plankorsningarna fungerar så att en sändare i tåget sänder en signal om var tåget befinner sig till ljusanordningen och utifrån denna information tänds varningsljusen.

Att vara försiktig är ansvarsfullt

För närvarande finns det knappt 3 000 plankorsningar i statens järnvägsnät. Drygt en femtedel av dem har försetts med olika typer av varningsanordningar.

"Även om varnings- och ljusanordningar ökar säkerheten och gör det lättare att upptäcka tågen, så bör man ändå alltid iaktta särskild försiktighet i plankorsningarna. Det är alltid den som korsar järnvägen som själv bär det största ansvaret för hur tryggt det är att passera plankorsningen", säger Marko Tuominen, Trafikverkets säkerhetschef för järnvägsfunktioner.

Bekanta dig också med den nya videon som ingår i den internationella plankorsningskampanjen https://www.trafi.fi/raideliikenne/tasoristeysturvallisuus


Ytterligare information:

Trafi:
specialsakkunnig Kirsi Pajunen, tfn 029 5346 830, kirsi.pajunen@trafi.fi

Trafikverket:
säkerhetschef för järnvägsfunktionerna Marko Tuominen, tfn 029 5343 981, marko.tuominen@liikennevirasto.fi

Ytterligare information om plankorsningssäkerhet: https://www.trafi.fi/raideliikenne/tasoristeysturvallisuus
Finlands järnvägssäkerhet, årsberättelse www.trafi.fi/tietoa_trafista/turvallisuuden_vuosikatsaukset